top of page

labyrint

De kunst van richting te veranderen

 

Op Dutch Design Week 2021 presenteerde architect en voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade namens het College van Rijksadviseurs en samen met World Design Embassies een tentoonstelling in de vorm van een labyrint.

 

De tentoonstelling is een vertaling van zijn essay ‘De Toekomst van Nederland. De kunst van richting te veranderen'. Hierin beschrijft hij de grote opgaven waar we als land voor staan en hoe we antwoord kunnen geven op complexe vraagstukken als klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, maar ook woningnood, ongelijkheid, vergrijzing en eenzaamheid. 

 

Het labyrint verbeeldt ‘de kunst van richting te veranderen’. Het gaat om het vinden van nieuwe wegen, om een nieuwe manier van kijken en handelen. Het labyrint is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel gaat over sociaal-maatschappelijke veranderingen en de zoektocht naar solidariteit. Het tweede deel gaat over onze hang naar controle in onzekere tijden – in positieve en in negatieve zin. En het derde deel gaat over ons vermogen om te dromen en mooiere toekomsten te verbeelden, en roept op tot een gezamenlijk handelen vanuit solidariteit.

 

De plattegrond van het Labyrint was afgeleid van het labyrint dat in opdracht van Louis XIV werd aangelegd in de tuin van Versailles. Deze plattegrond brachten we aan op de vloer, in plaats van een doolhof van heggen lieten we de bezoekers dwalen door een serie hangende doeken met uitsparingen waar de paden doorheen liepen.

 

Dutch Design Foundation 

2021

Klokgebouw, Eindhoven 

Floris Alkemade 

Atelier Rijksbouwmeester

Subjekt 

Siebesma / Ham interieurbouw & tentoonstellingen

About Today​

CREDITS

opdrachtgever:       

jaar:                   

locatie:                   

concept:                

samenstelling:                

grafisch ontwerp:          

bouw:  

                 

fotografie:    

bottom of page