top of page

DEMOCRATIE IN DE STEIGERS

Tijdelijke interventies bij het Binnenhof 

Het Binnenhof, centrum van de Nederlandse democratie, wordt gerenoveerd en gaat voor 5,5 jaar grotendeels op slot. Het complex is in die periode alleen toegankelijk als onderdeel van speciale rondleidingen. In opdracht van het College van Rijksadviseurs, in het kader van het Young Innovators-programma 2019, ontwierpen wij 3 tijdelijke paviljoens die eraan bijdragen dat het Binnenhof haar belangrijke en betekenisvolle plek in het centrum van Den Haag als middelpunt van de Nederlandse democratie en als toeristische trekpleister behoudt, ook als de regeringsgebouwen tijdens de renovatie gesloten zijn. 

Voor het ontwerp van de tijdelijke interventies hebben we een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste reststromen die vrijkomen bij de renovatie van het Binnenhof. Vervolgens hebben we onderzocht op welke manier deze restmaterialen weer bouwmateriaal kunnen worden bij de realisatie van de 3 tijdelijke paviljoens. Tenslotte presenteerden we voorstellen voor een nieuwe bestemming voor deze materialen nadat de renovatie is afgerond, een nieuwe pas in hun choreografie. 

CREDITS

opdrachtgever:

jaar:

status: 

College van Rijksadviseurs  

2020 

studie

bottom of page