top of page

CULTUURCLUSTER BERLIJNPLEIN

winnende tender

 

De ontwerpcombinatie van bureau SLA, Inbo, Overtreders W, Woonpioniers en Boom Landscape heeft de ontwerpopdracht voor het cultuurhart op het Berlijnplein in Utrecht Leidsche Rijn gewonnen, verenigd in het consortium De Pleinmakers. 

Het winnende plan zet in op de realisatie van circulaire cross-disciplinaire gebouwen. Dit zal vorm krijgen in een proces van co-creatie. Verenigd in het nieuwe Bureau Berlijnplein, bedachten de ontwerpers een strategie die hier houvast aan geeft. Deze strategie geeft vorm aan de interactie tussen gebouw, buitenruimte en een constructieve drager. De drager zorgt voor samenhang en nodigt uit tot delen van gebouw, programma en diverse prettige buitenruimte. Verschillende gebouwonderdelen kunnen op eenvoudige wijze hun eigen circulaire levensloop bepalen en vormgeven. De drager fungeert daarbij als achterwand en ‘stekkerdoos’ voor transformaties over maanden of over jaren. Vaste en tijdelijke uit- en inbreidingen worden in een samenhangend complex geïntegreerd. Met de drager worden zelfs energie en warmte gedeeld. Die opwekking is waar mogelijk passief. Zonneschoorstenen zorgen bijvoorbeeld voor deze passieve verwarming en koeling. Deze energie wordt tussen de ‘Pleingenoten’, de partijen actief op Berlijnplein,  gedeeld. Zo vindt zowel een programmatische als een energetische uitwisseling plaats.

 

Naar verwacht is de nieuwbouw eind 2025 gereed. Berlijnplein krijgt een programma van expositie- en presentatieruimtes, studio’s voor dans, theater en muziek, ateliers, horeca en werkplaatsen voor onderwijs en creatieve industrie. Berlijnplein biedt straks ruimte aan vele kunstenaars, makers, creatieve bedrijven en sociaal-maatschappelijke organisaties. 

PLEINMAKERS

Het consortium De Pleinmakers, dat de opdracht heeft gekregen om Berlijnplein te ontwerpen, te bouwen en te beheren, bestaat uit Vink Bouw, Studio R, INBO, Bureau SLA, Overtreders W, Woonpioniers, BOOM Landscape, SPIE, DWA, New Horizon, Pieters Bouwtechniek, Koen Koch Podiumadvies, DVDL en BLOC

 

bottom of page